Fezer VacuGiant-重型真空搬運機

VacuGiant (最大荷重40噸)

適合水平搬運各種重型的板材。藉由簡單但堅固的設計及安全保護裝置,VacuGiant可搬運最長30公尺,寬度超過4公尺的板材。

技術規格

VacuGiant-VG-diagram

 負載能力       型號                        工件尺寸                幫浦型號        吸盤數量     L1     L2         B1        H      A      機器重量    
     Kg    長度 (m)     寬度 (m)      厚度 (mm)     (m)    (m)      (m)      (m)    (m)        (噸)
2500 VG-       4~20     0.5~3         >2       016        2~6  3~18  1~10   0.9~2.2   0.8~1.4   120    0.4~0.5
5000 VG-       4~20    0.5~3          >2        025       4~10   3~18   1~10  0.9~2.2  0.8~1.4   120    0.7~0.8
7500 VG-       4~20     0.5~3           >2        040       6~12   3~18   1~10  0.9~2.2  0.8~1.4   120    1.0~1.2
10000 VG-       4~20    0.5~3          >2        040         8~16    3~18    1~10  0.9~2.2  0.8~1.4   120    1.4~1.6
15000  VG-       8~30     1~4.5         >3        063      12~24   6~26   6~16  0.9~3.4  1.2~2.6   160    2.0~2.6 
20000 VG-       8~30    1~4.5         >3        063     16~32   6~26   6~16  0.9~3.4  1.2~2.6   160    2.6~3.2
25000 VG-       8~30    1~4.5          >3       0100     20~40       6~26   6~16  0.9~3.4  1.2~2.6   160    3.2~3.8
30000 VG-       8~30    1~4.5         >3       0100      24~48  6~26   6~16  0.9~3.4  1.2~2.6   160    3.8~4.4 
35000 VG-       8~30       1~4.5          >3       0160     28~56  6~26   6~16  0.9~3.4  1.2~2.6   160    4.4~5.0
40000 VG-      8~30    1~4.5         >3        0160     32~64   6~26   6~16   0.9~3.4   1.2~2.6   160     5.0~5.6 

應用實績

Vacuum-handling-VacuGiant-1 Vacuum-handling-VacuGiant-2
鋼板搬運   鋼板搬運
Vacuum-handling-VacuGiant-3 Vacuum-handling-VacuGiant-4
板材搬運  鋼板搬運 

 

VacuGiant VG-90E (最大荷重15噸)

很多工作環境都需要將重型工件翻轉到垂直狀態,或是將工件由垂直儲藏的區域搬出。 

VG-90E 可藉由油壓裝置翻轉90度,並配合止逆閥件來確保安全性,工件也可翻轉至行程中的任意位置。

技術規格

VacuGiant-VG-90-diagram

 負載能力       型號                        工件尺寸                幫浦型號        吸盤數量     L1     L2         B1        H      A      機器重量    
     Kg    長度 (m)     寬度 (m)      厚度 (mm)     (m)    (m)      (m)      (m)    (m)        (噸)
2500 VG90-       4~20     0.5~3         >2       025       4~24  3~18  1~12   0.9~2.2    1~1.8    120    0.8~1.2
5000 VG90-       4~20    0.5~3          >2        025      8~36   3~18   1~12  0.9~2.2   1~1.8   120    1.2~1.6
7500 VG90-       4~20     0.5~3           >2        040    12~48   3~18   1~12  0.9~2.2   1~1.8   120    1.6~2.0
10000 VG90-       6~20    1~3          >3        040      16~48    4~18    1~12  0.9~2.2   1~2.4   160    2.0~2.4
12500  VG90-       6~20     1~3         >3        063     20~48   4~18   1~12  0.9~2.2   1~2.4   160    2.4~2.8 
15000 VG90-       6~20    1~3         >3        063    24~48   4~18   1~12  0.9~2.2   1~2.4   160    2.8~3.6

應用實績

Vacuum-handling-VacuGiant-90-1 Vacuum-handling-VacuGiant-90-2
板材搬運+90度翻轉   板材搬運+90度翻轉
Vacuum-handling-VacuGiant-90-3 Vacuum-handling-VacuGiant-90-4
板材搬運+90度翻轉  板材搬運+90度翻轉 
Vacuum-handling-VacuGiant-90-7 Vacuum-handling-VacuGiant-90-6
重型圓錐工件搬運+90度翻轉  重型圓錐工件搬運+90度翻轉

 

VacuBoy VB-180E (最大荷重2.5噸)

VG-180E 適合用在各種重型工件180度翻轉。藉由堅固的設計及特大尺寸的真空儲存裝置,讓VG-180E可以安全地翻轉工件。

翻轉動作是以附帶剎車的齒輪馬達組來達成,並能自動偵測停止位置。

技術規格

VacuGiant-VG-180-diagram

 負載能力       型號                        工件尺寸                幫浦型號        吸盤數量     L1     B1         B2        H      A      機器重量    
     Kg    長度 (m)     寬度 (m)      厚度 (mm)     (m)    (m)      (m)      (m)    (m)        (噸)
1000 VG90-       4~20     0.5~3         >2       025       4~24  2~18  0.5~2    1~2.5    1~2.5    120    0.6~0.8
1500 VG90-       4~20    0.5~3          >2        025      8~36   2~18   0.5~2   1~2.5   1~2.5   120    0.8~1.0
2000 VG90-       4~20     0.5~3           >2        040    12~48   2~18   0.5~2   1~2.5   1~2.5   120    1.0~1.2
2500 VG90-       4~20    0.5~3          >2        040      16~48    2~18    0.5~2   1~2.5   1~2.5   120    1.2~1.4

應用實績

Vacuum-handling-VacuGiant-90-5  
板材搬運+180度翻轉   
Vacuum-handling-VacuGiant-90-9 Vacuum-handling-VacuGiant-90-10
重型工件搬運+180度翻轉  重型工件搬運+180度翻轉