l   面板用翻轉夾具(點選可連結影片)

      可用於大型液晶面板之搬運,具備夾取、翻轉、調整水平之功能

 panel-clamper-s

l   矽晶棒夾持翻轉治具(點選可連結影片)

      可用於矽晶棒之搬運,具備夾取、翻轉、調整水平之功能

slicon-ingot-clamper-s

 

l   電動夾持翻轉治具                    l   電動夾箱翻轉治具

 

     

l   線軸夾持治具                            l   真空吸盤、翻轉治具

 

      

 l   吸盤翻轉治具                                        l   吸盤治具()

 

 

      

l   吸盤治具(二)                                     l   吸盤治具()

 

      

l   吸盤翻轉、旋轉治具

 

      

化學桶夾取搬運治具

chemical-tank-handling